Zorgprofessionals in Friesland verbeteren de jeugdzorg van binnenuit

Persbericht 19-03-2024

Dat het anders kan en moet, is ook afgelopen week weer gebleken, toen een aantal ZIKOS-afdelingen (Afdelingen voor Zeer Intensieve Kortdurende Observatie en Stabilisatie(ZIKOS) en onderdeel van JeugdzorgPlus) sloten na de uitkomsten van een onderzoek onder jongeren. Geweld in de jeugdzorg, slechte communicatie tussen medewerkers, slechte samenwerking tussen huisartsen, onderwijs, zorg en ouders, zomaar een opsomming van zaken die beter kunnen.

Morgen, 20 maart 2024, gaan in Leeuwarden zo’n 200 huisartsen, jeugdartsen, POH’s-GGZ, vertrouwensartsen, leerkrachten, pedagogen, psychologen, gebiedsteamwerkers, rechters, advocaten, agenten, medewerkers van Veilig Thuis en de raad voor de kinderbescherming werken aan andere oplossingen. Dat doen ze samen met de mensen waar het om gaat: ouders en jongeren die ervaring hebben met hulpverlening. Doel is dat hulpverleners van verschillende instanties samenwerken aan oplossingen in de thuissituatie. Dat er eerder en effectiever geholpen wordt, zonder wachttijden. Het Tweede Friese Wind Congres, dit jaar geopend door wethouder jeugd Petra Van den Akker, biedt een platform voor deze verbeteringsslag.

Jan-Pieter Meijer, dagvoorzitter en in zijn dagelijks leven procesbegeleider Ondersteuningsteam Toeslagenaffaire en Uithuisplaatsing, vertelt: ”Als er thuis problemen zijn en een kind of jongere heeft extra aandacht nodig, dan loopt de spanning verder op. Dat doorbreken, zodat iedereen het met elkaar volhoudt, dat kinderen ook thuis kunnen blijven wonen. In de trajecten die ik begeleid, zie ik ook dat mensen te lang gewacht hebben om hulp te vragen en te krijgen. Dat komt door de wachttijden in de zorg, maar ook omdat ze niet om hulp durven vragen, uit angst voor bemoeienis en overname door instanties. Met Een Friese Wind willen we zorgen dat professionals beter samenwerken, dat het vertrouwen in de hulpverlening versterkt wordt en dat we weer doen waar ons vak voor bedoeld is: problemen oplossen in plaats van ze verergeren. We zijn er tenslotte voor ouders en kinderen, om ze te steunen in moeilijke tijden en niet om het over te nemen.”

Stichting Een Friese Wind is ontstaan vanuit de wens van professionals om buiten de organisatie beweging en vernieuwing in de zorg te stimuleren. De Stichting ondersteunt professionals bij de organisatie van activiteiten die helpen deze beweging verder te brengen, domeinoverstijgende samenwerking te bevorderen. Op 20 maart 2024 vindt Het Tweede Friese Wind Congres plaats. Ook daarna waait de wind verder door Fryslan en daarbuiten.

Het congres heeft een persoonlijk karakter, met verhalen vanuit ervaring in combinatie met professionals en wetenschap. Er is een mogelijkheid tot het bijwonen, mits goede afspraken gemaakt kunnen worden over privacy. Interesse? Neem dan contact op met Lianne van Mourik, info@uwzorgweg.nl of met Charlotte van der Wall 06-21633272.

Lees ook: persbericht Spiegelgesprek, dat gaat over een activiteit in aanloop naar dit congres waarbij verhalen werden opgehaald bij de mensen die het betreft.

 

 

Share

Zorgprofessionals in Friesland verbeteren de jeugdzorg van binnenuit