Sprekersformulier

Het Tweede Friese Wind Congres

Je bent uitgenodigd tijdens Het Tweede Friese Wind Congres op 20 maart 2024 in De Harmonie te Leeuwarden een bijdrage te leveren, in de vorm van een lezing, inleiding, workshop of presentatie.

De gegevens in dit formulier zijn niet alleen noodzakelijk voor informatie richting de deelnemers, maar ook om accreditatie aan te vragen bij de beroepsverenigingen binnen de zorg.

De beoogde beroepsverenigingen zijn:

ABC1, ABSG, FGzPt, V&VN, LV POH-GGZ, NVvPO, NIP K&J, VSR, SKGV, SKJ

Gegevens spreker:

Werkzaamheden spreker

Upload dan hier je bedrijfslogo. Gewenste formaat: png of pdf (bijvoorkeur zo groot mogelijk)

Presentatie

Liefst zo beknopt mogelijk.
De algemene inhoud is wel al bekend, maar we willen je vragen je bijdrage in maximaal vijf zinnen in te vullen.
Maximaal vijf zinnen!
Je overhandigt je hand-outs/foto/fim aan de congrescommissie, zodat deze na het congres op de website kunnen worden geplaatst. Geef hieronder aan of je wel of niet akkoord gaat met publicatie van de hand-outs op de website van Een Friese Wind.
Geef hieronder aan of je wel of niet akkoord gaat* met publicatie van foto’s (en/of filmmateriaal) op de website van Een Friese Wind.


Ter informatie

Declaratie

Reiskosten kunnen gedeclareerd worden (kilometers ad € 0,21 per km., treinkaartje op basis van 2e klas, taxivergoeding vervoer binnen Leeuwarden). Je stuurt het declaratieformulier en kopieën van de gemaakte kosten naar congres@eenfriesewind.nl. Betaling hiervan geschiedt alleen per bank.

Verblijf tijdens congres

Je kunt de hele dag gratis deelnemen aan het congres. Aanspreekpunten zijn Jan Paul Verdenius, Jantsje Heeringa en Lianne van Mourik.

Annulering

Mocht je om wegens onvoorziene omstandigheden je voordracht moeten annuleren, dan dien je zo snel mogelijk (maar uiterlijk 24 uur van tevoren) contact op te nemen met Lianne van Mourik, tel: 06 22 31 88 58. Indien je niet op het congres verschijnt zonder bericht vooraf dan zullen de daaruit voortvloeiende kosten op jou worden verhaald.

Versturen

Je bevestigt hiermee dat je een unieke presentatie geeft, toegespitst op de deelnemers van het congres.
Zet hier je handtekening
reCAPTCHA is required.

eenfriesewind.nl maakt gebruik van cookies om je beter te informeren en om je bezoek eenvoudiger te maken.